Kerk in Rotterdam Hillegersberg- Schiebroek

Wie is #Hill?

We zijn een kerk voor mensen die het christelijk geloof voor het eerst willen ontdekken of die dat geloof weer nieuw leven willen inblazen. We zijn ervan overtuigd dat het christelijk geloof veel hoop, kracht en nieuwe perspectieven biedt voor het leven in onze stad Rotterdam. #Hill is daarom een kerk die toegankelijk is voor iedereen, of je nu gelooft of niet. Een plek waar je kunt komen zoals je bent en waar je in alle openheid het christelijk geloof kunt onderzoeken. We zien onszelf als een aanvulling op de bestaande kerken, maar staan wel in de traditie van de christelijke kerk.

Wat doet #Hill?

Bij #Hill geloven we samen en helpen we elkaar in de zoektocht die het geloof vaak is. Elke zondag organiseren we een samenkomst waarin we samen zingen en luisteren naar een inspirerende boodschap. Maar we organiseren nog meer, denk aan een maandelijkse maaltijd, een jongerengroep en een alphacursus. Klik op activiteiten voor meer informatie.

De visie van #Hill vatten we samen in vier begrippen: het evangelie, inclusiviteit, gemeenschap en kerk voor de stad.

Waarom #Hill?

De visie van #Hill vatten we samen in vier begrippen: het evangelie, inclusiviteit, gemeenschap en kerk voor de stad.

Het evangelie

De kern van het christelijk geloof is goed nieuws (vertaling van: evangelie). Dat nieuws is dat je door Jezus een vrij mens kunt worden. Geloven heeft dus niets met angst of beperkingen te maken. We willen samen ontdekken hoe dit evangelie een bron van kracht, troost en motivatie voor je dagelijks leven kan worden.

Inclusiviteit

In alles wat we doen en zeggen houden we rekening met de aanwezigheid van niet-gelovigen en/of ‘zoekers’. We willen voor hen een veilige plek zijn om naartoe te gaan. Er wordt geen kennis verondersteld over geloof of kerk.

Gemeenschap

#Hill wordt gekenmerkt door een hecht gemeenschapsgevoel. Kerk-zijn houdt voor ons in, dat je samen optrekt in je mooie en moeilijke momenten. Op die manier ontstaat er verbinding met elkaar en met God. 

Kerk voor de stad

We zijn niet een onder ons clubje, maar we proberen van betekenis te zijn voor onze omgeving. Dat begint heel eenvoudig bij de straat van ons kerkgebouw, de Larikslaan. We proberen hier goede buren te zijn en willen op een natuurlijke manier relaties leggen met onze omgeving. Ons doel is een positieve bijdrage te leveren aan het leven in deze wijk.