Zondagse samenkomst 7-4-2024

7/4/2024

In het verhaal van de Emmaüsgangers zien we twee leerlingen van Jezus die al hun geloof en hoop hebben verloren. Jezus was hun held , maar hun held is gestorven. Op de dag van de opstanding nog gaat Jezus naar ze toe en opent hun ogen voor zijn aanwezigheid. Hoe hij dat doet, en waarom juist bij deze twee, daarin zit veel bemoediging voor ons, die 2000 jaar na Pasen leven.              

Bijbellezing: Lucas 24: 13-35

Spreker: Mark van Leeuwen